Advies en hulp bij letselschade

Coöperatieve Vereniging Rijangstlabel U.A.

In 2006 is de Beroepsvereniging Rijangstlabel opgericht. Dit was een groep Rijangstcoaches die minimaal de basisopleiding Rijangstcoach met goed gevolg hadden doorlopen bij onze opleiders Drs. Jan van den Berg en Marjan van Bijssum.

In 2016 heeft dit geleid tot de oprichting van de Coöperatieve Vereniging Rijangstlabel U.A. Bij elkaar hebben we nu 14 Rijangstcoaches (die lid zijn) verdeeld over heel Nederland. Dus in bijna geheel Nederland kunnen wij cliënten begeleiden.

Rijangstcoach

Jaarlijks komen we minimaal 2x bij elkaar voor bijscholing, uitwisselen van ervaringen en vervolgtrainingen.
Onze leden zijn allemaal zelfstandig ondernemer. De Coöperatie bemiddelt in het werven van cliënten, onderhouden van contacten en (laten) verzorgen van trainingen en opleidingen. Alle leden werken onder en hebben getekend voor de beroepscode.

Sommige leden hebben zich verder verdiept door het volgen van opleidingen als: EMDR, NLP, etc.
Onze coöperatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en kent naast leden ook een gekozen bestuur. Dit bestuur bestaat momenteel uit een voorzitter, een secretaris/penningmeester en 2 algemene leden.

Landelijke Rijangstbegeleiding

Qua aanvragen voor rijangstbegeleiding is er een duidelijk stijgende lijn waar te nemen. Om onszelf bekendheid te verwerven adverteren wij op het Internet. Op het moment van schrijven vinden gemiddeld dagelijks ongeveer 200 zoekenden onze advertentie, en klikken 15 mensen door naar onze website. Dit resulteert in gemiddeld 2 aanvragen, per dag, voor (informatie naar) rijangstbegeleiding. Deze lijn is dus stijgende, waardoor we de indruk hebben dat we op de goede weg zijn en in een behoefte voorzien.

Mee weten over Rijangst Label?

Dus als u ook gebruik wilt maken van onze diensten, schroom dan niet om te mailen naar info@rijangstlabel.nl of te bellen met 088 – 700 11 11.

Rijangst Label

Zoeken

Nieuws

Nieuwe informatieve site
Alle informatie ten aanzien van letselschade vindt u vanaf nu op de nieuwe site

Vrije advocaatkeus bij letselschade?
Rechtsbijstandverzekerde met letsel heeft recht op vrije advocaatkeus.