Advies en hulp bij letselschade

Revalidatietraject of behandeltraject

Tijdens het revalidatietraject vindt de behandeling vaak plaats door een team van artsen en therapeuten. Dit wordt ook wel een multidisciplinaire behandeling genoemd. Het team werkt onder leiding van een revalidatiearts. De revalidatie is er op gericht om door een juiste behandeling of trainingsprogramma te komen tot herstel of een zo goed mogelijk resultaat met beperkingen.

Naast het ziekenhuis is er een aantal revalidatie instellingen of behandelcentra, vaak met een revalidatietraject gericht op een bepaald soort letsel, bijvoorbeeld whiplash, rugklachten of dwarslaesie. Veel wordt dan ook gezien dat een aansprakelijke verzekeraar de revalidatiebehandeling vergoedt. Een revalidatietraject wordt altijd opgestart in overleg met het slachtoffer, diens belangenbehartiger en de medisch adviseurs van verzekeraar en belangenbehartiger.

Tijdens de revalidatie kan het ook zijn dat gekeken wordt naar ergonomische verbeteringen of hulpmiddelen en aanpassingen in huis, auto of op het werk. Hierin is veel denkbaar.

Soort letsel en revalidatie

Natuurlijk bepaald het soort letsel in sterke mate welk traject moet worden ingezet en de duur van de revalidatie. Veel wordt ook gezien dat na een ongeval met letselschade zodra de ‘reguliere behandeling’ niet voldoende aanslaat of een meer gerichte (multidisciplinaire) behandeling noodzakelijk is, dat pas in een later stadium een revalidatie of behandeltraject wordt opgestart. Soms is deze revalidatie ook puur gericht op verbeteren zelfstandigheid, belastbaarheid of terugkeer naar de werkplek.

Multidisciplinaire behandeling

Bij een multidisciplinaire aanpak is een breed team actief in het bieden van begeleiding. Hierbij te denken aan een fysiotherapeut, orthopeed, neuroloog, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker en ergotherapeut.

Recht op schadevergoeding

In de richtlijnen opgesteld door letselschaderegeling wordt voor iedere ligdag in het ziekenhuis en revalidatiecentrum een schadevergoeding uitgekeerd. De reden hierachter is dat revalidatie veel vergt aan tijd, inspanning en kosten van het slachtoffer.

Revalidatie

Zoeken

Nieuws

Nieuwe informatieve site
Alle informatie ten aanzien van letselschade vindt u vanaf nu op de nieuwe site

Vrije advocaatkeus bij letselschade?
Rechtsbijstandverzekerde met letsel heeft recht op vrije advocaatkeus.