Advies en hulp bij letselschade

Vrije advocaat keus voor de rechtsbijstandverzekerde met letselschade

Begin november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gedaan over het recht op vrije advocaatkeus voor rechtsbijstandverzekerden. ZIj bepaalde dat dit recht niet kan worden beperkt tot de situaties waarin de rechtbijstandverzekeraar besluit dat een externe rechtsbijstandverlener (vaak een advocaat) in de arm moet worden genomen.

Wat betekent dit voor de rechtsbijstandverzekerde met letsel?

Dit houdt in dat de rechtsbijstand verzekerde altijd zelf zijn letselschade advocaat kan kiezen. Ook in procedures bij de kantonrechter of rechtbank. Maar ook in de onderhandelingsfase met de aansprakelijke verzekeraar.

Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering strijd met de wet

Veel rechtsbijstand verzekeraars stellen in de polisvoorwaarden dat je alleen het recht hebt om zelf een advocaat te kiezen, als de rechtsbijstandverzekeraar zelf wil uitbesteden.

Rechtsbijstandsverzekeraars laten de meeste geschillen behandelen door eigen medewerkers, die meestal geen advocaat zijn. Pas als er belangenconflict is – bijvoorbeeld omdat bij een geschil beide partijen dezelfde verzekeraar hebben – of als er een succesvol beroep wordt gedaan op de interne geschillenregeling, is er in de regel vrije keuze.

Veel polisvoorwaarden zijn nu strijdig verklaard met Europese wetgeving waarin de vrije advocaatkeuze is geregeld.

Beperkingen advocaatkosten

De rechtsbijstandverzekeraar kan nog wel beperkingen stellen als het gaat over de kosten die aan de advocaat worden vergoed. Maar dit mag niet zodanig zijn dat het voor de verzekerde in de praktijk onmogelijk wordt een redelijke keuze te maken.

Heeft u letselschade en meer weten over vrije advocaatkeus?

Wilt u meer weten ver wat dit voor u betekent? Bel 0800-752 24 86 of maak een afspraak via het contactformulier

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Zoeken

Nieuws

Nieuwe informatieve site
Alle informatie ten aanzien van letselschade vindt u vanaf nu op de nieuwe site

Vrije advocaatkeus bij letselschade?
Rechtsbijstandverzekerde met letsel heeft recht op vrije advocaatkeus.