Advies en hulp bij letselschade

Medische hulp bij letsel

In Nederland geldt de Zorgverzekeringswet waarin iedere Nederlander wordt verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten.

De huidige zorgverzekeraar bieden modules of pakketten aan. Het basispakket geeft dekking voor de meest essentiële medische kosten. Hierbij te denken aan ziekenhuisopname, ambulancevervoer, medicijnen en behandelingen.

Naast het basispakket is het mogelijk om een aanvullende verzekering te sluiten. Het aanvullende pakket geeft een meer uitgebreide dekking en verschilt per polis per zorgverzekeraar.

Medische kosten na ongeval

De eerste medische kosten na een ongeval met letsel worden vaak vergoed door de zorgverzekeraar. Als er een leemte in de dekking bestaat, de dekking onvoldoende is en het eigen risico dient u zelf te betalen. U vindt dit vaak terug in het overzicht dat de zorgverzekeraar verstrekt. Lang niet altijd zijn alle behandelingen bij fysiotherapeut, alternatieve behandelingen, specialistische multidisciplinaire (revalidatie/reintegratie) of behandeling in het buitenland gedekt. Dat geldt soms ook voor (gewenste) hulpmiddelen of aanpassingen.

Regres medische kosten

Als iemand anders aansprakelijk is voor een ongeluk kan de zorgverzekeraar de betaalde medische hulp verhalen op de aansprakelijke verzekeraar. Maar ook kunt u de medische kosten die niet worden vergoed, waar geen dekking voor bestaat of een eigen bijdrage geldt, verhalen op de aansprakelijke verzekeraar. 

Omdat met deze medische kosten regelmatig grote bedragen gemoeid zijn, is het belangrijk te overleggen met de aansprakelijke verzekeraar over de behandeling en de vergoeding daarvan.  Overleg wel met de tegenpartij of de kosten inderdaad worden vergoed, voordat u met de behandeling begint. Omdat in het schaderegelingstraject partijen (gedupeerde én verzekeraar) gebaat zijn bij een zo goed mogelijk herstel, opent dat vaak deuren naar specialistische of snellere behandeling gericht op revalidatie en reintegratie.

Zoeken

Nieuws

Nieuwe informatieve site
Alle informatie ten aanzien van letselschade vindt u vanaf nu op de nieuwe site

Vrije advocaatkeus bij letselschade?
Rechtsbijstandverzekerde met letsel heeft recht op vrije advocaatkeus.