Advies en hulp bij letselschade

Aanpassingen / Hulpmiddelen

Afhankelijk van het letsel kan er behoefte bestaan aan hulpmiddelen of aanpassingen in de woon-, werk- of leefomgeving. Deze hulpmiddelen of aanpassing zijn bedoeld om de zelfredzaamheid te vergroten of behouden. Het adviseren over aanpassingen kan volgen op het traject van revalidatie of na ontslag uit het ziekenhuis.

Wij kennen tal van aanpassingen, soms bij licht letsel ter (tijdelijke) ondersteuning maar soms ok bij forse beperkingen.

Bij de advisering welke aanpassingen noodzakelijk zijn kan een ergotherapeut worden betrokken. Dit kan zeer waardevol zijn, omdat deskundigheid van medische beperkingen, klantbehoefte, zelfredzaamheid en sociaal maatschappelijke wensen en het dagelijks handelen aan elkaar worden gekoppeld. Het doel is een volwaardige deelname van de gedupeerde met letsel.

Bij deelname kan worden gedacht aan het verrichten van activiteiten in of rondom huis, werk en vrije tijd. Door te richten op zelfstandigheid als belangrijk onderdeel van ergotherapie, krijgt een slachtoffer zijn leven weer op de rit.

Bij blijvende beperkingen wordt gezamenlijk gekeken naar vormen van aanpassingen en veranderingen. Hierbij kan worden gedacht aan voorzieningen in huis als een beugels op toilet en douche, traplift, verwijderen drempels, verbreden deuren en aangepaste keuken. Als het gaat over vervoersvoorzieningen moet bijvoorbeeld worden gedacht aan een e-bike, scootmobiel of aanpassingen in de auto. Ook op de werkplek kunnen aanpassingen zeer functioneel zijn.

Hoe werkt de ergotherapeut bij letselschade

De ergotherapeut adviseert op basis van een intake en analyse bij welke activiteiten en waar beperkingen spelen. Door advies, training en gebruik van hulpmiddelen wordt de gedupeerde met letsel meer zelfstandig.

WMO bij aanpassingen en voorzieningen

Omdat al deze voorzieningen kostbaar zijn, wordt gezocht naar een mogelijkheid voor (ondersteuning in) de financiering. Hierbij te denken aan de zorgverzekeraar, WMO, gemeente of aansprakelijke verzekeraar.

Bij aanpassingen en voorzieningen moet ook worden gedacht aan hulp in de huishouding, persoonljke verzorging en verpleging. Begeleiding kan plaatsvinden in de aanvraag bij de gemeente op basis van de WMO.

Hulpmiddelen

Zoeken

Nieuws

Nieuwe informatieve site
Alle informatie ten aanzien van letselschade vindt u vanaf nu op de nieuwe site

Vrije advocaatkeus bij letselschade?
Rechtsbijstandverzekerde met letsel heeft recht op vrije advocaatkeus.