Advies en hulp bij letselschade

Effectyf

Effectyf is onderdeel van de Jobstap Groep. Werken zien wij als een voorwaarde om mee te (blijven) doen in de maatschappij en zorgt voor plezier en zingeving in het dagelijks leven.

De Jobstap Groep bestaat uit drie labels, te weten Jobstap, Effectyf en Energyk. Al onze labels zijn gericht op re-integreren, participeren en vitaliseren. Wij werken met een team van coaches die door het hele land werken.

Begeleiden werknemers na uitval

Vanuit Effectyf begeleiden we werknemers die uitgevallen zijn door middel van re-integratie,- en coaching trajecten. Vanaf de start zijn wij o.a. gespecialiseerd in het begeleiden van medewerkers met Niet Aangeboren Hersenletsel al dan niet in combinatie met fysieke beperkingen. Dit maakt dat wij ook regelmatig letselschadeslachtoffers ondersteunen. Deze mensen worden naar ons doorverwezen door  ziekenhuizen, revalidatiecentra, arbodiensten, bedrijfsartsen, verzekeraars of andere betrokken partijen. De werkgever, verzekeraar of soms het UWV is degene die investeert in de re-integratie, veelal vanuit de wens om in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter  werknemers optimale ondersteuning te bieden t.a.v. hun re-integratie. Wij onderscheiden een aantal trajecten:

1e spoor trajecten: dit is het re-integreren op de eigen werkplek of in aangepast werk bij de eigen werkgever. Deze trajecten ondersteunen wij door middel van (job)coaching. Een dergelijk traject kan best complex zijn; zowel voor de werknemer als voor de leidinggevende en directe collega’s. Wat kan ik nog? Hoe maken we een goed opbouwplan in zowel taken als uren, welke randvoorwaarden heb ik nodig en hoe krijg ik mijn werkomgeving hierin mee? Hoe ga ik om met mijn cognitieve en energetische beperkingen?  Welke tools kan ik hiervoor inzetten om dit te compenseren? Een coach van Effectyf loopt op de werkvloer mee, denkt mee, geeft tips, ondersteunt bij evaluatiegesprekken. En maakt werkafspraken. Daarnaast is er altijd aandacht voor het proces waar de medeweker in zit, dit door middel van persoonlijke coaching en indien gewenst verlies,- en rouwverwerking. Alles is erop gericht om medewerkers duurzaam te re-integreren in een passende functie.

2e spoor coaching: Als een werknemer niet meer kan terugkeren bij zijn oude werkgever start een ander traject: het 2e spoor traject. Het doel hierbij is het vinden van een nieuwe baan die past bij de mogelijkheden van de werknemer. Uitgangspunt daarbij is wat de werknemer nog wel kan en welke kwaliteiten hij  heeft. Ook ondersteunt de coach bij lastige taken zoals het contact leggen met potentiele werkgevers en het vinden van passende vacatures. Een traject bestaat onder meer uit: het loslaten van het oude werk, het in kaart brengen van mogelijkheden, interesses, kwaliteiten, waarden en drijfveren. Dit mede aan de hand van loopbanopdrachten en tests. Op basis daarvan bepalen we in overleg  een nieuwe zoekrichting. Daarop volgt het zoeken naar passende functies door middel van netwerken, vacature onderzoek, (open) sollicitaties en solliciteren m.b.v. Social Media. Sollicitatiegesprekken worden samen voorbereid waarbij uiteraard aan de orde komt; wat vertel ik over mijn beperkingen en hoe kan ik dit het beste aanpakken. Als tussenstap zetten we vaak een werkervaringsplaats in. Een werkervaringsplaats in,  een tijdelijk werkplek waar de werknemer, met ondersteuning van de coach, voor een aantal maanden aan de slag gaat. De werknemer kan dan ook ervaren welke mogelijkheden hij heeft en wat nodig is om succesvol aan een nieuwe baan te beginnen. Onze ervaring is dat hiermee de kans op een nieuwe betaalde baan ook vergroot wordt.

Meer weten over Effectyf?

Wilt u meer informatie over onze trajecten neemt u dan contact met ons op  via telefoonnummer: 026-3397522 of per mail: info@effectyf.nl

Effectyf Nijmegen

Zoeken

Nieuws

Nieuwe informatieve site
Alle informatie ten aanzien van letselschade vindt u vanaf nu op de nieuwe site

Vrije advocaatkeus bij letselschade?
Rechtsbijstandverzekerde met letsel heeft recht op vrije advocaatkeus.