Advies en hulp bij letselschade

Arbeidsongeluk en letselschade

Wanneer is een werkgever aansprakelijk voor een arbeidsongeval? Hoe ver reikt de zorgplicht van de werkgever voor een veilige werkvloer? En wat houdt goed werkgeverschap in?

U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of bedrijfsongeval als u door een ongeval tijdens het werk letsel heeft opgelopen. Als de werkgever is tekort geschoten in de zorgplicht kunt u de werkgever aansprakelijk stellen voor de geleden letselschade en heeft u recht op een schadevergoeding. Maar ook kan de werkgever aansprakelijk zijn op basis van goed werkgeverschap. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de werkgever een verzekering had kunnen sluiten die bij een arbeidsongeval recht geeft op een schadevergoeding maar dit niet deed.

Meestal gebeurt een arbeidsongeval onder werktijd op de werkvloer. De laatste jaren is in rechtspraak bevestigd dat een arbeidsongeval ook buiten werktijd kan gebeuren.

Ook is met het flexwerken en thuiswerken het begrip werkvloer verruimd. Zo kan een arbeidsongeval eveneens tijdens verkeersdeelname (auto, fiets of te voet) plaatsvinden, als u gedetacheerd bent bij een derde of zelfs thuis.

Arbeidsongeval en schadevergoeding

Als een werkgever aansprakelijk is voor het ongeval, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De schadevergoeding voor letsel kan bestaan uit smartengeld, verlies aan inkomen, hulp in de huishouding enz.

Omdat het niet eenvoudig is de schade goed te begroten, maar ook omdat de consequenties soms best groot kunnen zijn, is het belangrijk u goed te laten voorlichten.

Voorbeelden arbeidsongeval

Enkele voorbeelden van een arbeidsongeval zijn:

  • een machine die niet goed functioneert;
  • een ongelukkige duw van een collega;
  • verkeersongeval tijdens werk;
  • overspannenheid/burn-out.

Hulp bij letselschade na een arbeidsongeval

Het is belangrijk dat u zich laat voorlichten na een arbeidsongeluk waarbij u letselschade heeft opgelopen. De regels waaraan werkgever en werknemer zich hebben te houden zijn ingewikkeld, dat geldt ook voor de juridische aspecten rondom de aansprakelijkheid van een werkgever. Door u goed in te laten lichten staat u sterker. 

Mocht u slachtoffer zijn van een arbeidsongeval of bedrijfsongeval, neem dan vrijblijvend contact met ons op : 0800-752 24 86. Wij helpen u graag verder!

Arbeidsongeval

Wanneer is een werkgever aansprakelijk voor een arbeidsongeval? Hoe ver reikt de zorgplicht van de werkgever voor een veilige werkvloer? En wat houdt goed werkgeverschap in?

Zoeken

Nieuws

Nieuwe informatieve site
Alle informatie ten aanzien van letselschade vindt u vanaf nu op de nieuwe site

Vrije advocaatkeus bij letselschade?
Rechtsbijstandverzekerde met letsel heeft recht op vrije advocaatkeus.