Advies en hulp bij letselschade

Niet aangeboren hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel (ook wel afgekort met NAH) is iedere afwijking of beschadiging van de hersenen die na de geboorte ontstaat.

De oorzaak van NAH kan grofweg worden opgedeeld in traumatisch en niet traumatisch.

Traumatisch hersenletsel

Bij een trauma moet worden gedacht aan een oorzaak die van buitenaf komt zoals een verkeersongeval, bedrijfsongeval, ongeluk in of rondom huis of een geweldsmisdrijf.

Vrijwel altijd wordt bij traumatisch hersenletsel veroorzaakt doordat het hoofd, de schedel, met veel kracht wordt geraakt of in aanraking komt met een hard of zwaar voorwerp. Hierdoor ontstaat een geweldsinwerking die kan leiden tot een breuk, splinter en/of bloeding in de hersenen. Geschat wordt dat ruim 80.000 mensen per jaar traumatisch hersenletsel oplopen.

Lang niet altijd is dit ernstig en wordt het hersenletsel niet erkend of geregistreerd door huisarts of eerste hulp. Om een zekere mate van ernst aan te duiden wordt nog wel eens (onterecht) de onderverdeling gebruikt: hersenschudding, hersenkneuzing en hersenletsel. In de praktijk blijkt er echter niet per se een relatie te zijn tussen deze aanduiding en de ervaren ernst van klachten en beperkingen.

Niet traumatisch hersenletsel

Bij niet traumatische oorzaken moet u onder andere denken aan een beroerte (CVA/herseninfarct/hersenbloeding), hersentumor, vergiftiging (alcohol/drugs), zuurstof tekort of een infectie/ziekte.

Een overzicht van hersenaandoeningen (niet allemaal het gevolg van niet aangeboren hersenletsel) vindt u op de website van de Hersenstichting.

Gevolgen van hersenletsel

De gevolgen van hersenletsel kunnen zeer complex zijn en doorwerken in alles wat u doet. Ook krijgt uw omgeving te maken met veranderingen.

Veel wordt gezien dat in de eerste periode na het ontstaan van hersenletsel er een onzekere periode is over de ernst en de uiteindelijke gevolgen. In de fase van revalidatie wordt geleidelijk aan helder welke gevolgen van hersenletsel tijdelijk of blijvend zijn en in welke mate. Daar begint het proces van aanpassen aan en leren omgaan met de gevolgen. Soms zijn de gevolgen van hersenletsel goed zichtbaar, soms vrijwel niet of zelfs geheel niet.

Hersenletsel kan invloed hebben op de manier van bewegen, communiceren, cognitief functioneren en het gedrag.

Veel voorkomende gevolgen:

 • geheel of gedeeltelijke verlamming (van één zijde) van het lichaam, spasmen;
 • gevoelsstoornissen, minder of juist overgevoeligheid voor pijn, warmte, kou;
 • spraakproblemen, taalstoornissen (zoals benoemen voorwerpen, moeite met woordvinding, begrip, vervormen van zinnen);
 • voortdurende moeheid;
 • cognitieve functies, verminderd denkvermogen, afname leervermogen, onthouden, interpreteren
 • geheugen en concentratiestoornissen: moeite met onthouden en concentreren, verdelen van aandacht, tragere denksnelheid en informatieverwerking, moeite met ordenen, uitvoeren van multitaken;
 • gedragsverandering; remmingen verdwijnen, versterken van kenmerken, emotionele reacties, onzekerheid, frustratie, verminderde controle op impulsen en emoties, stemmingswisselingen, initiatiefloosheid, buitensporig of riskant gedrag

Maatschappelijke gevolgen

De gevolgen van hersenletsel hebben uitwerking op u zelf en uw dagelijkse bezigheden maar ook op uw omgeving.

Afhankelijk van de aard en de ernst van de gevolgen van het hersenletsel, kan de gevolgen zich uitstrekken over uw sociale contacten, relaties en omgeving. Ook kan het zijn dat u anders gaat functioneren binnen uw leefomgeving of werkomgeving. Soms is het gevolg van hersenletsel dat u uw opleiding niet kunt voltooien of uw werk niet kunt voortzetten, dan wel dat er aanpassingen moeten worden getroffen om uw eigen of ander werk te doen of zoeken. In een enkel geval raakt iemand volledig arbeidsongeschikt.

Omdat het leven van iemand met hersenletsel ingrijpend kan veranderen, is het belangrijk te kunnen steunen op goede begeleiding.

Hersenletsel en schadevergoeding

De gevolgen van hersenletsel kunnen zeer ingrijpend zijn en vragen daarom een actieve aanpak en begeleiding zowel medisch, juridisch als arbeidsdeskundig. Dit is onderdeel van het schaderegelingsproces.

Als iemand anders aansprakelijk is voor het ontstaan van het hersenletsel heeft u recht op een schadevergoeding. Ook kan het zijn dat u zelf of uw werkgever een verzekering heeft afgesloten. Te denken bijvoorbeeld aan een Schadeverzekeringinzittenden, Ongevallenverzekering of  Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.  

Vaak blijkt het uiterst lastig te zijn de gevolgen van hersenletsel in te schatten en in kaart te brengen. Veel wordt daarom gezien dat de juridische afwikkeling 'aansluit' bij het revalidatietraject. Afhankelijk van de revalidatie en de klachten kan de juiste begeleiding worden gestart. Hierbij moet worden gedacht aan begeleiding in en rondom het huis, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en terugkeer naar de eigen of een andere (aangepaste) werkplek. Tijdens het schaderegelingsproces werken daarom medici, schaderegelaars (letselschade advocaat en verzekeraar) en arbeidsdeskundigen nauw samen.

Argumenten schadevergoeding hersenletsel

Het aantonen en begeleiden van hersenletsel en daarmee het bepalen van een schadevergoeding vereist specialistische kennis en ervaring. Niet altijd is nauwkeurig te bepalen welke de exacte gevolgen zijn en de ernst daarvan. Ook ontbreekt soms (zeker bij kinderen) het referentiekader voorafgaand aan het ongeval. Dit kan er toe leiden dat er discussie ontstaat over de gevolgen van het hersenletsel. Vragen als, wat vloeit voort uit het hersenletsel, hoe was het geweest zonder hersenletsel, enzovoort. 

De meest gehoorde argumenten door verzekeraars zijn:

 • het ongeval of het hersenletsel is niet de oorzaak van bepaalde klachten/beperkingen;
 • de klachten en beperkingen komen niet overeen met de aard of ernst van het letsel;
 • de ernst van de beperkingen is niet voldoende aangetoond;
 • de gevraagde voorzieningen of de gestelde schade zijn niet noodzakelijk.

Juridisch betekent dit dat het causale of oorzakelijke verband ontkend wordt. Dit leidt kan er toe leiden dat een deel van de beperkingen en/of schade ter discussie komt te staan.

Hersenletsel en smartengeld?

Als hersenletsel heeft opgelopen door een ongeluk waar een ander aansprakelijk voor is, heeft u recht op smartengeld. De hoogte van het smartengeld bij hersenletsel is afhankelijk van verschillende factoren. Hoofdzakelijk spelen de ernst van de klachten en beperkingen en het opgebouwde medisch dossier, arbeidsongeschiktheid, verlies hobby's en ook leeftijd een rol.

Deskundige bijstand van een medisch specialist en letselschade expert

Het is dan ook altijd aan te bevelen om u vanaf het begin door deskundige partijen te laten bijstaan zowel op medisch als juridisch vlak. Via de zoekfunctie kunt vindt u specialisten bij u in de buurt. Ook kunt u uiteraard contact opnemen voor advies: bel 0800-7522486

Wilt u dat wij u bellen, vul dan het terugbelverzoek in.

Terugbelverzoek

Naam:

Telefoon:

Email:

Zoeken

Nieuws

Nieuwe informatieve site
Alle informatie ten aanzien van letselschade vindt u vanaf nu op de nieuwe site

Vrije advocaatkeus bij letselschade?
Rechtsbijstandverzekerde met letsel heeft recht op vrije advocaatkeus.