Advies en hulp bij letselschade

Arbeidsdeskundige begeleiding bij letselschade

Het komt veel voor dat door letsel er arbeidsongeschiktheid ontstaat. Deze arbeidsongeschiktheid kan in duur sterk variĆ«ren. Bij arbeidsongeschiktheid voor langere duur rijst de vraag of terugkeer in het eigen werk mogelijk is (op termijn). Ook wordt gekeken of dit kan worden vergemakkelijkt of bespoedigd door het treffen van aanpassingen op de werkvloer/werkomgeving of aanpassing van de (duur van) de arbeidswerkzaamheden.

Soms moet worden geconcludeerd dat eigen werk niet meer mogelijk is. De vraag rijst dan welke werkzaamheden kunnen wel, past dit binnen de interesse en capaciteiten (interesse en capaciteitentest) van de gedupeerde? Welke middelen/mogelijkheden zijn er om gedupeerde te begeleiden naar de werkplek? Moet er een om- of bijscholingstraject worden opgestart?
Veel wordt gezien dat zowel een gedupeerde als werkgever gebaat zijn bij een goede reïntegratie. Er vindt dan vaak ook veel overleg plaats.

Met deze vragen krijgt de arbeidsdeskundige te maken in het letselschadeproces.

In een heel enkel geval moet worden geconcludeerd dat de gedupeerde volledig en langdurig arbeidsongeschikt is.

Zoeken

Nieuws

Nieuwe informatieve site
Alle informatie ten aanzien van letselschade vindt u vanaf nu op de nieuwe site

Vrije advocaatkeus bij letselschade?
Rechtsbijstandverzekerde met letsel heeft recht op vrije advocaatkeus.