Advies en hulp bij letselschade

Werk, arbeidsongeschiktheid en inkomen

"In ieders leven voltrekken zich gebeurtenissen die kunnen leiden tot een periode van 'niet lekker in je vel zitten', ziekte en misschien uitval of slecht functioneren. Niet zelden is er een sprake van een moment die de emmer doet overlopen."

De aan de oppervlakte liggende 'trigger' kan maar moeilijk de gehele problematiek verklaren, waardoor niet zelden men aanloopt tegen onbegrip en ongeloof.  Veel gezien wordt dat deze problemen zich doorvertalen naar dagelijkse bezigheden als werk en het sociale leven. Een neerwaartse spiraal ligt dan op de loer.

RMA Medical helpt in verzuimdossiers met een multidisciplinaire diagnostiek ten behoeve van herstel en re-integratie. Doordat de mogelijkheid bestaat vanuit medische invalshoek onderliggende systemen te analyseren, teruggevallen kan worden op een arbeidsdeskundige en eventueel een mediator bij (dreigende) conflicten, kunnen in potentie escalerende situaties adequaat worden aangepakt.

Daar waar er geen andere optie meer bestaat, of werknemer en werkgever afscheid van elkaar willen nemen, beschikken wij over een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Worstelt u met een van onderstaande vragen?

  1. De reden van arbeidsongeschiktheid?
  2. Met welke diagnose?
  3. Wordt de ziekte adequaat behandeld of is een interventie geïndiceerd?
  4. Wat is het te verwachten herstelverloop en spelen er factoren die herstel kunnen vertragen?
  5. Hoe kan terugval van de gezondheidsklachten worden voorkomen?

Bel dan direct!

Zoeken

Nieuws

Nieuwe informatieve site
Alle informatie ten aanzien van letselschade vindt u vanaf nu op de nieuwe site

Vrije advocaatkeus bij letselschade?
Rechtsbijstandverzekerde met letsel heeft recht op vrije advocaatkeus.