Advies en hulp bij letselschade

Whiplash en schadevergoeding

Het claimen van de schadevergoeding bij whiplash leidt in de praktijk regelmatig tot langlopende processen.

De klachten bij whiplash lijken in het begin duidelijk van ernst én terug te voeren op het ongeval, toch blijkt dit vaak in de loop van de procedure een struikelblok. Veel wordt gezien het argument dat de whiplash klachten niet medisch objectiveerbaar zijn of voortkomen uit het ongeluk. Met medische objectiveerbaarheid bij whiplash wordt bedoeld dat een medische aantoonbare oorzaak wordt gevonden voor de klachten: bijvoorbeeld een botbreuk, wond, verschuiving. Bij een whiplash is dat niet altijd mogelijk.

Argumenten whiplash schadevergoeding

Het verhalen van een schadevergoeding bij whiplash vereist specialistische kennis en ervaring. Omdat de whiplashklachten niet altijd even goed medisch objectief zijn aan te tonen, levert dit soms lange procedures op. De meest gehoorde argumenten door verzekeraars zijn:

-het ongeval kan niet gelden als oorzaak voor de lange duur of ernst van de whiplashklachten;

-de veronderstelde beperkingen komen niet overeen met de klachten;

-de whiplash achtige klachten zijn slechts voor een beperkte periode aan het ongeval toe te schrijven;

-er waren al klachten voor het ongeval, oorzaak van de whiplashklachten;

-ook zonder ongeval waren deze whiplash achtige klachten ontstaan;

-het schort aan de aantoonbaarheid van de klachten.

Juridisch betekent dit dat het causale of oorzakelijke verband ontkend. Met regelmaat vallen dan de begrippen predispositie en pre-existentie. Beide zijn complicerende factoren en leiden vaak tot discussies over de whiplash klachten en smartengeld.

Whiplash en smartengeld?

Als u een whiplash hebt opgelopen door een ongeluk waar een ander aansprakelijk voor is, heeft u recht op smartengeld. De hoogte van het smartengeld bij whiplash is afhankelijk van verschillende factoren. Hoofdzakelijk spelen de ernst van de klachten en beperkingen en het opgebouwde medisch dossier, arbeidsongeschiktheid, verlies hobby's en ook leeftijd.

Causaal (oorzakelijk) verband

Wanneer er een discussie ontstaat over het causaal of oorzakelijk verband betekent dit dat door de aansprakelijke partij wordt ontkend dat de klachten/beperkingen van af een bepaald moment of in zijn geheel dat de klachten zijn veroorzaakt door het overkomen ongeval. De aansprakelijke partij zal zich op het standpunt stellen dat alleen de nieuw veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking komt. Klachten, beperkingen, schade of arbeidsongeschiktheid die ook zonder ongeval bestond of mogelijk zou ontstaan naar verloop van tijd, komen niet voor rekening van de aansprakelijke partij. Verder dient de eiser (gedupeerde) aan te tonen welke klachten zijn ontstaan door het ongeval als ook de verergering daarvan. Een lastige bewijstaak.

Deskundige bijstand van een letselschade expert

Het is dan ook altijd aan te bevelen om u vanaf het begin door een deskundig belangenbehartiger te laten bijstaan. De adviseurs bij Steunpunt Letselschade zijn letselschade advocaat (LSA) of register-expert personenschade en allen lid van het Keurmerk Letselschade. Graag helpen wij bij claimen van uw schadevergoeding bij whiplash letsel.

Bel voor een vrijblijvende afspraak 0800-752 24 86 of plaats een terugbelverzoek.

 

Naam
Telefoon
Email

Vrijblijvend en gratis

 

Bekijk onze tips bij whiplash

Schaderegeling whiplash

Hulp bij schaderegeling na een whiplash? Bel voor advies 0800-752 24 86!

Zoeken

Nieuws

Nieuwe informatieve site
Alle informatie ten aanzien van letselschade vindt u vanaf nu op de nieuwe site

Vrije advocaatkeus bij letselschade?
Rechtsbijstandverzekerde met letsel heeft recht op vrije advocaatkeus.