Advies en hulp bij letselschade

Klachten bij whiplash

Veelal ontstaan klachten in hevige of minder mate direct na een aanrijding.

Vaak uit men pijnen in nek, schouders en hoofd, duizeligheid, braken (of neigingen), misselijkheid. Het komt ook regelmatig voor dat de klachten niet direct na het ongeval, maar pas na uren of dagen daarna aan het licht komen. Soms worden de klachten de eerste periode verward met een griepje of spierpijn.

Bij sommigen ontwikkelt zich een uitstralende naar één of beide armen en pijn tussen de schouderbladen, tintelingen, gevoelsstoornissen en/of een tijdelijk krachtsverlies in één of beide armen tot in de vingers toe.

Van belang is te weten dat tussen de ernst van de verwonding en de erbij behorende klachten geen evenredigheid hoeft te bestaan: een (schijnbaar) gering trauma kan soms een zeer heftig en langdurig klachtenpatroon oproepen.

Andere veel voorkomende klachten:

-evenwichtsstoornissen;
-oorsuizen;
-overgevoeligheid voor licht en geluid;
-gedragsveranderingen/prikkelbaarheid;
-slaapstoornissen;
-neerslachtigheid/depressiviteit;
-(chronische) vermoeidheid/energieverlies;
-slikklachten;
-visusproblemen (vaag zien, dubbel zien);
-cognitieve beperkingen, zoals vergeetachtigheid en concentratieproblemen
-verminderde geslachtsdrift;
-ontregelde menstruatie;
-bewegingsangst;

Medisch niet aantoonbaar?

Mede doordat medisch onderzoek vaak geen of weinig afwijkingen aan het licht brengt en uiterlijk aan whiplash-patiënten niets is te zien, kunnen zij zich onzeker en onbegrepen gaan voelen. Hierdoor ontstaan niet zelden conflicten en isolement waardoor klachten verder toenemen

Klachten bij whiplash

Hulp bij letselschade afwikkeling bij whiplash? Bel voor advies 0800-752 24 86!

Zoeken

Nieuws

Nieuwe informatieve site
Alle informatie ten aanzien van letselschade vindt u vanaf nu op de nieuwe site

Vrije advocaatkeus bij letselschade?
Rechtsbijstandverzekerde met letsel heeft recht op vrije advocaatkeus.